© Schlösserland Sachsen

Na místě, kde se kdysi nacházelo rytířské panství a vinařství, stojí dnes penzion s bohatou historií - »Zur Königlichen Ausspanne« (»U Královského odpočinku«). Roku 1835 získal toto místo saský král Fridrich August II. a rozšířil jej o pivovar, takže saský dvůr byl nejen zásoben vínem, ale i pivem.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | mapa na google placeswww.ddin.cz/zeme-zamku (CZ)

© Schlösserland Sachsen

Téměř osm století historie se zrcadlí v saském Rezidenčním zámku, který nebyl pouze sídlem panovníků, ale vždy také kulturním centrem saské metropole. Za druhé světové války byl silně poškozený, dnes je opravený v celé své kráse a uchovává jednu z největších uměleckých sbírek v Evropě, Státní umělecké sbírky Drážďany.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | mapa na google placeswww.ddin.cz/rezidencnizamek (CZ)

český audioguide zdarma (jako záloha je třeba průkaz s fotkou) k dispozici pro výstavy:

- Nová Zelená klenba (DE: Neues Grünes Gewölbe)

- Historická Zelená klenba (DE: Historisches Grünes Gewölbe)

- Turecká komora (DE: Türckische Cammer)

© Schlösserland Sachsen

Lichtenwalde se od ostatních saských zámků liší neuvěřitelným bohatstvím vodních fontán. Po barokní zahradě je jich rozmístěných sto, mají čtyři sta jednotlivých vodotrysků a jsou vzájemně propojené důmyslným systémem.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | mapa na google places | www.ddin.cz/zeme-zamku (CZ)

Audioprůvodce v českém jazyce k dispozici | Omezený přístup pro tělesně postižené.

© Schlösserland Sachsen

Panské sídlo, lovecký zámeček, vdovská rezidence – zámek Colditz s bílými štíty je jednou z nejkrásnějších a stylově nejčistších stavebních památek 16. století ve středním Německu.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | mapa na google placeswww.ddin.cz/zeme-zamku (CZ)

© Schlösserland Sachsen

Zámecký areál v pastelových barvách, dříve oblíbená cestovní rezidence saských knížat uprostřed delitzschské jezerní krajiny, láká umělecky zaměřené návštěvníky k návštěvě muzea a barokní zahrady, zejména na každoroční zámecké slavnosti.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | mapa na google placeswww.ddin.cz/zeme-zamku (CZ)