© Schlösserland Sachsen

Míšeňský zámek Albrechtsburg je první zámecká stavba v Německu a současně mistrovské dílo, které dodnes člověka ohromuje smělými architektonickými řešeními a tvůrčími nápady.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.albrechtsburg-meissen.de/cs/ (CZ) | mapa na google places | www.drazdany.info/zeme-zamku (CZ)

Audioprůvodce v českém jazyce k dispozici | Omezený přístup pro tělesně postižené.

© Schlösserland Sachsen

Barokní zahrada v Grosssedlitz je nádhernou ukázkou krajinářského umění pozdního baroka. Zde realizovaná koncepce dvou protilehlých svahů je na sever od Alp k vidění jen zřídka.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.barockgarten-grosssedlitz.de/cs (CZ) | mapa na google placeswww.drazdany.info/zeme-zamku (CZ)

© Schlösserland Sachsen

Tento park navrhnul v roce 1728 Johann Christoph Knöffel, dvorní stavitel Augusta Silného. Zároveň postavil na místě, kde kdysi stál vodní hrad, střežící starou Solnou stezku, zdobný barokní palác.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.barrockgarten-zabeltitz.de (DE) | mapa na google places | www.drazdany.info/zeme-zamku (CZ)

© Schlösserland Sachsen

Nejlépe dochovaná románská obranná stavba v Sasku se tyčí nedaleko Kohren-Sahlis, »města hrnčířů«. Hradní páni pocházeli ze starého míšeňského šlechtického rodu »von Einsiedel«.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.burg-museum-gnandstein.de (DE) | mapa na google placeswww.drazdany.info/zeme-zamku (CZ)

© Schlösserland Sachsen

Hrad Hohnstein v Labských pískovcích nikdo nikdy nedobyl. Hradby má příliš příkré a strmý je i tento skalní ostroh, který se tyčí v údolí Polenztal.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.burg-hohnstein.info (DE) | mapa na google places | www.drazdany.info/zeme-zamku (CZ)