© Schlösserland Sachsen

Tento reprezentativní objekt drážďanského dvora, vybudovaný v roce 1770 a umístěný východně od loveckého zámku Moritzburg do poklidné kulturní krajiny, je jediným saským zámkem postaveným ve stylu pozdního rokoka, který se zachoval v dobrém stavu.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.schloss-moritzburg.de/cs (CZ) | mapa na google places | www.ddin/zeme-zamku (CZ)

© Schlösserland Sachsen

Mohutné zděné valy stojící u více než 400 let staré cihlové brány zavedou návštěvníka do míst, kde Johann Friedrich Böttger ve své laboratoři pod Panenskou baštou vynalezl roku 1707 evropský porcelán.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.festung-dresden.de (DE) | mapa na google places | www.ddin.cz/zeme-zamku (CZ) | www.drazdany.info/pevnost-drazdany (CZ)

© Festung Königstein

Raveliny, kasematy nebo dělostřelectvo – kdo se chce seznámit s výstavbou pevností raného novověku, je na skalní plošině o velikosti 9,5 hektaru na správném místě. Kromě toho byla v pevnosti na skále neblaze proslulá státní věznice určená zejména politickým vězňům.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | www.festung-koenigstein.de/cs (CZ) | mapa na google placeswww.drazdany.info/koenigstein (DE)

Český audioguide, český audioguide pro děti, české texty k výstavám, skupinové prohlídky v češtině (předchozí rezervace nutná)

© Schlösserland Sachsen

Park v Bad Muskau u Lužické Nisy nabízí největší možný kontrast k barokní geometrii dvorního zahradního umění. V období romantismu měla být příroda především »přírodní« a zahradní architekti jí v tom měli dle svých sil pomáhat.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | mapa na google places | www.ddin.cz/zeme-zamku (CZ)

© Schlösserland Sachsen

Nejpozoruhodnějším parkem v zelené saské metropoli je Velká zahrada o ploše 147 hektarů. Kurfiřt Johann Georg III. začal v roce 1678 s výstavbou nejoblíbenějšího drážďanského parku s rovnými stromořadími podle francouzského vzoru.

VÍCE NA: www.zeme-zamku-sasko.cz (CZ) | mapa na google places | www.ddin.cz/zeme-zamku (CZ)