Zámek Albrechtsburg © Schlösserland Sachsen

Míšeňský Albrechtsburg je nejstarší zámecká stavba v Německu. Zámek Albrechtsburg se pyšní ještě dalším významným prvnestvím. August Silný zde založil první evropskou porcelánku. Těmto tématům je věnována multimediální a inovativní stálá výstava „Trendsetter seit 1471“ ("Udáváme trend od roku 1471"), pro níž je k dispozici český audioprůvodce. Je možné rovněž objednat prohlídku zámku s českým průvodcem.

Nová výstava o nejdelších městských hradbách na světě do 5.11.2017 © Foto: Sebastian Thiel

Tentokrát se na saské pevnosti Königstein nejedná o její vlastní 2,2 kilometrů dlouhou a 43 vysokou hradbu, ale o jiné velkolepé stavební dílo, které s pevností Königstein spojuje nejen monumentální velikost, ale i obranná funkce. Až do 5. listopadu 2017 se zde koná mimořádná výstava o nejdelším městském opevnění na světě, o městských hradbách ve východočínském městě Nanjing (Nanking). Výstava v budově Magdalenenburg je obsažena v ceně normálního vstupného na Königstein a má české, německé a anglické popisky, jak je tomu běžné i pro všechny ostatní expozice na pevnosti.

Hrad Stolpen © Schlösserland Sachsen

Nad malebným městečkem Stolpen se vyvyšuje stejnojmenný hrad, jenž proslul jedním dojemným osudem. Na doživotí zde byla uvězněna slavná hraběnka Coselová. Tato překrásná a temperamentní žena byla po dlouhá léta metresou saského kurfiřta, což se jí nakonec ale stalo osudným. Na doživotí ji August Silný z Drážďan poslal na stolpenský hrad do vyhnanství. Třistaleté výročí této události je podnětem k pozvání na výstavu s názvem »Gräfin Cosel – Endstation Stolpen« tedy »Hraběnka Coselová – konečná stanice Stolpen«. Expozice zve návštěvníky, aby se o fascinujícím příběhu saské metresy dozvěděli více. Texty k výstavě jsou přeloženy do češtiny. Dva krátké české filmy informují o historii hradu Stolpen, který návštěvníci mohou prozkoumat zcela sami a bez průvodce.

Zámek Augustusburg ze saské Země zámků © Schlösserland Sachsen

„Země zámků Sasko“ (Schlösserland Sachsen) je se svými více než 40 zámky, hrady a zahradami pravým královstvím výletů. I v nadcházejícím roce bude opět pořádat mnoho výstav, představení i trhů.

Příjemně ztvárněné vánoční trhy v pevnosti Königstein v Saském Švýcarsku představují romantickou alternativu k předvánočnímu shonu velkých měst © Festung Königstein gGmbH

Königsteinský vánoční trh je otevřený o všech adventních víkendech, a sice v sobotu a v neděli vždy 11–19 hodin. Na vánoční trh se neplatí žádné vstupné, ale je nutné zaplatit běžné vstupné do pevnosti. Všechny výstavy na pevnosti jsou otevřené, je tudíž možné navštívit také všechny vnitřní prostory pevnosti.  V areálu pevnosti bude postaveno 70 stánků řemeslníků a obchodníků, z toho přibližně ¼ v podzemních kasematech.