Na setkání hráčů na lovecký roh přijedou také hornisté z Geierswalde © foto archiv skupinyV neděli 23. června (10:30–16:30) zatroubí na pevnosti Königstein své halali i další lovecké signály kolem dvou stovek hráčů na lovecký roh. Na setkání dorazí též trubači z České republiky.

Foto

Blog o středověké slavnosti na www.idnes.cz http://kvapiljan.blog.idnes.cz/c/413148/Weesenstein-To-mame-doma-taky.html

Foto: Barokní zahrady zámku Wackerbarth, v pozadí saské vinohrady © Schloss Wackerbarth

Zámek Wackerbarth  zve v neděli 8. 6. a v pondělí 9. 6. 2014 na již tradiční "Letniční výlet za dixielandem". Jazzoví fanoušci tu mohou během obou dnů naslouchat příjemné špičkové hudbě pod širým nebem a vychutnávat si vybraná saská vína.

Letniční slavnosti na zámku Weesenstein představují programovou nabídku pro celé rodiny a očekává se na 9-10 tisíc návštěvníků © Schloss Weesenstein

Zámek Weesenstein Vás zve v letničním čase 7. – 9. 6. na již 23. ročník Středověkých slavností s rytířským kláním a sokolnickými přehlídkami. Vrcholy slavností představují každodenní turnaj purkrabího z Donína ve stylu vrcholného středověku a raně novověký sokolnický turnaj hraběte z Bünau. Sobotní večer zpestří taneční slavnost a představení jezdců na koních s ohnivými efekty.

Foto

Fotoreportář o středověké slavnosti na facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203788543624804&set=pcb.10203788552025014&type=1&theater