PV Pirně se uskuteční slavnost připomínající svatbu století v roce 1719 | foto © KTP, Sven Lehmann

CHCETE NAVŠTÍVIT PIRNU ROKU 1719? 👑 V neděli 25. srpna (10–16:00) se v Pirně zopakuje SVATBA STOLETÍ. 💒 Saský princ se tu poprvé setká se svou budoucí manželkou habsburskou princeznou Marií Josefou a společně odplují na gondole přes Pillnitz až do centra Drážďan. 🏰 Na pirnském náměstí se uskuteční slavnost s trhem a barokními hrami pro rodiny s dětmi. Krátce po druhé hodině se u Labe zformuje přehlídka nejrůznějších plavidel na společnou plavbu do Drážďan. 

Památník Pirna-Sonnenstein připomíná oběti zavražděných v rámci nacistického programu EUTANAZIE. Foto © Jürgen Lösel

PAMÁTNÍK OBĚTÍ nacistického likvidačního ústavu Pirna-Sonnenstein: Malebné městečko PIRNA nedaleko českých hranic má svou tragickou stránku historie. Uprostřed města na kopci Sonnenstein bylo v letech 1940–1941 nacisty zavražděno na 15 tisíc žen, mužů a dětí. Tzv. "program eutanazie" byl přísně tajný a nesl krycí označení Aktion T4 (podle adresy berlínské centrály v Tiergartenstraße 4). Oběti dnes v Pirně připomíná památník se stálou expozicí. České překlady všech německých textů si můžete přečíst na obrazovkách mediálních stanic.

Náměstí Markt v Pirně © Dauterstedt, Stadt Pirna

V Pirně se koná pětkrát do roka při různých příležitostech prodejní neděle. V tyto neděle jsou otevřené obchody vždy od 13 do 18 hodin a probíhají doprovodné akce s bohatým programem.

Výhled z pevnosti Sonnenstein © KTP GmbH, Jens Dauterstedt

Až do 29. 9. můžete v bastionech pevnosti Sonnenstein zhlédnout výstavu zvířecích soch. Tzv. »Skulpturensommer« čili »Sochařské léto« je na tomto místě každý rok. Cesta nahoru na pevnost Sonnenstein je zároveň i nádhernou procházkou. Lemují ji informační tabule o historii města a pevnosti ve třech jazycích, kromě němčiny a angličtiny také v češtině. Odměnou za stoupání po terasách a schodištích je jedinečný výhled z hradeb na historické jádro Pirny. Druhý díl výstavy bude od června 2019 umístěn v Růžové zahradě děčínského zámku.

Vánoční trh v Pirně © ZZDD

Na náměstí u radnice v Pirně se koná vánoční trh Canalettomarkt. 

V zrekonstruovaném loveckém zámku »Jagdschloss« v Graupě u Pirny se nachází interaktivní muzeum Richarda Wagnera. Kromě stálé expozice nabízí muzeum řadu tematických výstav, vzdělávacích programů, čtení a poslechů.

S pomocí moderních prezentačních technik jsou tu Wagnerova díla probuzena k životu a návštěvník je může přijímat všemi smysly. Každý výstavní prostor má své téma a barevný design.