Nově otevřená dočasná výstava nazvaná Objeveno na obrazech, dohledáno v depozitáříchNa saské pevnosti Königstein byla otevřena nová dočasná výstava. Jak její název "Objeveno na obrazech, dohledáno v depozitářích" napovídá, jedná se srovnání zobrazení různých historických předmětů na historických malbách, grafikách a fotografiích s originálními předměty nalezenými v depozitářích, které jsou na výstavě k vidění v reálu.

Sbírání věcí podávajících svědectví o různých epochách, je centrální úlohou všech muzeí. Sbírané předměty jsou získávány různými cestami a zpravidla se jedná o nálezy, nákupy či dary. V depozitářích jsou pak všechny objekty restaurovány a vědecky zpracovány.

Depozitář pevnosti Königstein dnes obsahuje velké množství takových "tichých svědků minulosti". Všechny zdejší předměty úzce souvisí s historií Königsteinu a některé z nich byly v minulosti - víceméně náhodně - zobrazeny na malbách, grafikách či fotografiích. A právě srovnání těchto dávných vyobrazení s vystavenými originály tj. oněmi skutečnými věcmi, je ústředním tématem nové dočasné výstavy v Portálovém domě (Torhaus) na pevnosti Königstein.

Ve foyer výstavy je umístěna velkoformátová fotografie ruských a francouzských zajatců v době první světové války, kteří sedí na kanónových koulích z 18. století. Snímek byl pořízen v roce 1915, kdy byl na pevnosti Königstein zřízen válečný zajatecký tábor. Mnohé z oněch litinových dělových koulí se zachovaly až do dnešních dnů a jsou nyní v rámci výstavy k vidění.

Litografie z první poloviny 19. století zobrazují vojáky v tehdejších uniformách, jejichž součástí jsou pro tuto dobu typické pokrývky hlavy - dvourohý klobouk bicorn a vojenská čapka čáka. A právě originály oněch zobrazených částí uniforem můžete na výstavě spatřit. ...

V roce 1878 byla na skalní plošině pevnosti Königstein postavena katolická kaple. Tato kaple existovala ještě před druhou světovou válkou. Jako důkaz je vystavena její fotografie. A vedle ní vystavený zvon je jedním z mála předmětů, které z tohoto božího stánku zbyly.

Řada dalších významných exponátů pochází z drážďanských Státních uměleckých sbírek (skd). Například velký džbán s víkem z roku 1638, na němž je jedno z nejstarších vyobrazení pevnosti Königstein. Jedná se o emailovou malbu, která zachycuje tehdejší opevnění ze strany od údolí řeky Labe.

K výstavě a k jednotlivým exponátům, stejně jako i ke všem ostatním více jak deseti expozicím na pevnosti Königstein, jsou k dispozici také české texty. Výstava, jež se nachází v Portálovém domě (Torhaus), potrvá až do 01.01.2012, má bezbariérový přístup a je otevřena denně od 9 do 17 hodin. Vstupné (včetně výtahu a vstupu na všechny výstavy v areálu pevnosti Königstein): dospělí 6 €, zlevněné 4 €, rodinná vstupenka 15 €. Audioguide v češtině 2,50 €. Internetová stránka také v češtině (www.festung-koenigstein.de/).