Prvomájová přehlídka parníků z flotily Saské paroplavební společnosti © LHD, Sylvio Dittrich

Na prvního máje můžete v Drážďanech vidět velkolepou přehlídku nejstarší a největší parní flotily na světě. Saská paroplavba pořádá oblíbenou přehlídku každoročně u příležitosti zahájení letní sezóny.

Prvního května v deset hodin dopoledne vypluje z nábřeží Terrassenufer (Drážďany) za hudebního doprovodu palubních orchestrů všech devět historických parníků a dvě moderní salónní lodě Saské paroplavby na tradiční prvomájovou plavbu. Všechny parníky poplují proti proudu Labe směrem k zámku Pillnitz, kam dorazí zhruba kolem poledne. Tam se všechny lodě včetně kolesových parníků otočí a vrátí se po proudu Labe zpět do Drážďan, kde jsou očekávány kolem jedné až půl druhé odpoledne.

Jízdenky na historické parníky se kupují s velkým předstihem, ale pokud to nestihnete, nevadí, jelikož přehlídku lze skvěle pozorovat i z některého z drážďanských mostů či nábřeží. Ráno kolem desáté a odpoledne před půl druhou by měl být dobrý výhled z mostu Augustusbrücke (alternativně můžete vyzkoušet také most Carolabrücke, pod kterým budou všechny parníky proplouvat) skvělý výhled by měl zajisté z "Balkonu Evropy" tj. z promenády Brühlsche Terrasse. Další alternativou je sledovat otáčecí manévr parníků u zámku Pillnitz, nebo jejich projíždění pod "Modrým zázrakem" tj. pod mostem Blaues Wunder ve východní drážďanské čtvrti Loschwitz. Tam by se parníky měly objevit odhadem někdy kolem půl jedenácté a na zpáteční plavbě zhruba mezi půl jednou a jednou odpoledne.

O Saské paroplavbě

Se svými devíti historickými kolesovými parníky postavenými mezi lety 1879 a 1929 představuje Saská paroplavební společnost nejstarší a největší flotilu kolesových parníků na světě. Kolesové parníky pocházející z 19. století jsou dnes klasifikované jako technické památky a jsou dodnes v provozu na trase mezi Míšní a Bad Schandau. Tyto parníky lze rovněž rezervovat pro charterové výlety. Pokladem flotily je parník „Diesbar“ z roku 1884, který je jako jediný ze saské flotily dodnes provozován s kotly na uhlí. Jeho parní stroj pochází z roku 1841 z parníku „Bohemia“.

Jak si koupit jízdenku?

Všichni, kteří se chtějí účastnit prvomájové plavby přímo na palubě jedné z jedenácti lodí Saské paroplavby, si musí pospíšit. Jízdenky jsou každý rok vyprodané dlouho dopředu. Dobrá zpráva ovšem je, že není těžké si jízdenky objednat online, a to i z České republiky. Funguje to následovně: nahoře na stránce www.saechsische-dampfschiffahrt.de (DE | EN) je modrý štítek s nápisem "TICKETS". Na ten kliknete a dostanete se ke kalendáři. V kalendáři zvolíte datum, tj. první květen, a po kliknutí se Vám zobrazí dostupné jízdenky s nápisem "Flotteparade" tj. přehlídka flotily. Vyprodané lodě mají poznámku "ausverkauft". Jízdenky lze zaplatit buď kreditní kartou, nebo si nechat poslat fakturu a zaplatit bankovním převodem. Jakmile budou jízdenky zaplacené, obdržíte rezervační číslo (tzv. Buchungsnummer) a s ním si je u pokladny "Sächsische Dampfschifsfahrt" ve skleněném domečku na levém labském nábřeží Terassenufer můžete během otvírací doby vyzvednout.

Saská paroplavba - hlavní informace

 

Prvomájová přehlídka parníků - hlavní informace

KDY: 01.05.2016, 10–13:30 | pokladna otevřena 24.3.–30.4.2016 denně 9–16 h

KDE: pokladna a kotviště na nábřeží Terrassenufer, pod promenádou Brühlsche Terrasse, Dresden

Kompletní plavební řád platný pro sezónu 2016 najdete jako soubor pdf na adrese www.saechsische-dampfschiffahrt.de/fahrtenangebot/fahrplan/ (DE) resp. www.saechsische-dampfschiffahrt.de/en/cruises/timetable/ (EN)

JÍZDENKY viz modrý štítek "TICKETS" nahoře na stránce www.saechsische-dampfschiffahrt.de (DE | EN) | telefon +49 (0)351 866 090 (po–pá 9:00–16:30)

Kotviště flotily Saské paroplavby u drážďanské promenády Brühlsche Terrasse. Na snímku parník Leipzig z roku 1929

Parník Meissen z roku 1885 projíždí pod mostem Blaues Wunder ve východní drážďanské čtvrti Loschwitz

Pohled z paluby parníku Saské paroplavby na zámek Pillnitz

Přehled flotily Saské paroplavby

Vysvětlivky: Baujahr - rok postavení, Salonschiff - salónní loď, Personendampfer - osobní parník, Motorschiff - motorová loď | Přehled lodí Saské paroplavby si můžete stáhnout na odkazu href="http://de24.cz/pdf/Paroplavba_prehled_lodi.pdf (PDF, velikost 747 KB)

{mosmap lat='51.053690'|lon='13.742156'|centerlat='51.053690'|centerlon='13.742156'|zoom='17'|text='Kotviště Saské paroplavební společnosti'|marker='0'}

Německý text článku

SÄCHSISCHE DAMPFSCHIFFFAHRT: Flottenparade an der Elbe | 1.5.2016 | Am ersten Mai kann man in Dresden das imposante Defilee der ältesten und größten Dampfschiffflotte der Welt erleben. Die Sächsische Dampfschifffahrt veranstaltet diese beliebte Parade alljährlich zum Beginn der Sommersaison. | Am 1. Mai legen legen morgens 10 Uhr alle neun historischen Dampfer und die beiden modernen Salonschiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt vom Dresdner Terrassenufer zu ihrer traditionellen 1.-Mai-Fahrt ab, musikalisch begleitet von den Bordorchestern. Die Dampfer fahren stromaufwärts auf der Elbe in Richtung Schloss Pillnitz, wo sie um die Mittagszeit ankommen. Dort wenden die Schiffe, die Raddampfer eingeschlossen, und kehren flussabwärts nach Dresden zurück, wo sie zwischen eins und halb zwei am Nachmittag erwartet werden. | Um die Tickets für die historischen Dampfer muss man sich schon lange im Voraus kümmern. Wenn Sie das nicht geschafft haben, macht das aber auch nichts, denn man kann der Parade auch wunderbar von einer der Dresdner Brücken oder vom Ufer aus zuschauen. Morgens um zehn und nachmittags vor halb zwei dürfte man von der Augustusbrücke einen guten Ausblick haben, alternativ auch von der Carolabrücke, unter der alle Dampfer hindurchfahren. Einen herrlichen Ausblick hat man garantiert vom „Balkon Europas“, d. h. von der „Brühlsche Terrasse“ genannten Promenade. Eine andere Möglichkeit ist, das Wendemanöver der Dampfer am Schloss Pillnitz oder ihre Durchfahrt unter dem sogenannten „Blauen Wunder“, einer Brücke im östlichen Dresdner Stadtteil Loschwitz, zu verfolgen. Dort treffen die Dampfer schätzungsweise um halb elf und auf der Rückfahrt circa zwischen halb eins und ein Uhr nachmittags ein. | Über die Sächsische Dampfschifffahrt | Mit ihren neun historischen Raddampfern, die zwischen 1879 und 1929 gebaut wurden, ist die Sächsische Dampfschifffahrtsgesellschaft die älteste und größte Raddampferflotte der Welt. Die Raddampfer, die aus dem 19. Jahrhundert stammen, haben inzwischen den Status technischer Denkmäler und verkehren bis heute auf der Strecke zwischen Meißen und Bad Schandau. Die Dampfer kann man auch für Charterausflüge reservieren. Das Juwel der Flotte ist der Dampfer „Diesbar“ von 1884, der als einziger in der sächsischen Flotte bis heute mit Kohle betrieben wird. Seine Dampfmaschine von 1841 stammt aus dem tschechischen Dampfer „Bohemia“. | Wie kann man Tickets kaufen? | Wer am 1. Mai direkt an Bord eines der elf Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt an der Parade teilnehmen möchte, muss sich beeilen. Die Tickets sind jedes Jahr schon lange im Voraus ausverkauft. Die gute Nachricht ist allerdings, dass es nicht schwer ist, sich sich Tickets online zu bestellen – auch von der Tschechischen Republik aus. Das funktioniert folgendermaßen: Oben auf der Seite www.saechsische-dampfschiffahrt.de (DE | EN) befindet sich ein blaues Feld mit der Aufschrift "TICKETS". Dieses Feld klicken Sie an und gelangen zum Kalender. Dort wählen Sie das Datum aus, also den 1. Mai. Dann werden Ihnen die noch erhältlichen Tickets mit dem Zusatz "Flottenparade“ angezeigt. Nicht mehr zu buchende Schiffe sind mit "ausverkauft“ gekennzeichnet. Die Tickets kann man entweder mit Kreditkarte bezahlen, oder man kann sich die Rechnung zuschicken lassen und per Banküberweisung zahlen. Sobald die Tickets bezahlt sind, erhalten Sie eine Reservierungsnummer (die sog. Buchungsnummer). Mit dieser Nummer können Sie die Tickets während der Öffnungszeiten an der Kasse in einem Glashäuschen am linken Elbufer mit der Aufschrift „Sächsische Dampfschifffahrt“, dem Terrassenufer, abholen. | Dampferparade am 1. Mai – wichtige Informationen | WANN: 01.05.2016, 10–13.30 Uhr | Kasse geöffnet 24.3.–30.4.2016 täglich 9–16 Uhr | WO: Kasse und Anleger am Terrassenufer, unterhalb der Promenade „Brühlsche Terrasse“, Dresden | Den kompletten Fahrplan für die Saison 2016 finden Sie als PDF-Datei unter der Adresse www.saechsische-dampfschiffahrt.de/fahrtenangebot/fahrplan/ (DE) bzw. www.saechsische-dampfschiffahrt.de/en/cruises/timetable/ (EN) | FAHRKARTEN siehe blaues Feld „Tickets“ oben auf der Seite www.saechsische-dampfschiffahrt.de (DE | EN) | Telefon +49 (0)351 866 090 (Mo–Fr 9.00–16.30 Uhr) | Liegeplatz der Flotte der Sächsischen Dampfschifffahrt an der Dresdner Promenade „Brühlsche Terrasse“. Auf dem Foto der Dampfer „Leipzig“ von 1929 | Liegeplatz der Flotte der Sächsischen Dampfschifffahrt an der Dresdner Promenade „Brühlsche Terrasse“. Auf dem Foto der Dampfer „Leipzig“ von 1929 | Der Dampfer „Meißen“ von 1885 bei der Durchfahrt unter der Brücke „Blaues Wunder“ im Dresdner Stadtviertel Loschwitz | Der Dampfer „Meißen“ von 1885 bei der Durchfahrt unter der Brücke „Blaues Wunder“ im Dresdner Stadtviertel Loschwitz | Blick von Bord eines Dampfers der Sächsischen Dampfschifffahrt auf das Schloss Pillnitz | Blick von Bord eines Dampfers der Sächsischen Dampfschifffahrt auf das Schloss Pillnitz > DE: Sächsische Dampfschiffahrt, Sommerfahrplan, Dampferparade, Flottenparade