Foto: Anglický železniční kůň – Angličtí „Railway-Horses“ netahali vagóny od stanice ke stanici, ale pomáhaly při řazení vagónů k vlakovým soupravám. Až do počátku 1950. © Jürgen HagenkötterDrážďanské Dopravní muzeum zve své návštěvníky od 23. března do světa tažných koní. Do dob, kdy ještě koně nebyli pod kapotou, ale lidskými „trabanty“.